Меню

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА print.bul-index.com

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА: Визитките са неотменима част от деловия етикет: именно там присъства най-необходимата първична информация за нейния собственик. Те са инструмент за общуване и важен елемент от корпоративния стил на организацията. Визитните картички са длъжни да бъдат познаваеми и добре запомнящи се, заработвайки за собственика си позитивен имидж.Стандартният размер на визитките е 50х90 мм. Флаерите са ярка, многоцветна листовка с неголям формат, напечатана на плътна или тънка хартия. Флаерите са един от най-разпространените видове форма на реклама. Този вид рекламна листовка може да служи като покана за някакво мероприятие, да носи информация за стоки и услуги, предлагани от Вашата фирма, за даване право на дадена отстъпка или бонус. Брошури и каталози са илюстровани издания с рекламно-справочен характер, с обем повече от 8 страници. Основната цел на каталозите е да носят на потенциалния клиент информация за организацията, предлаганите от нея стоки и услуги. Плакат е листово изобразително или текстово издание с агитационен, пропагандаторски или рекламно-информационен характер и съдържание, напечатано на един или няколко листа голям формат